สมุดเยี่ยม เว็บฉันคืออะไร?

You are 9798th visitor

1. Private message. Click here to view.
2021-08-29 01:19:13, พระสุนทร จนฺทธมฺโม, [email protected], วัดระโยงใหญ่ อ.กระสัง บุรีรัมย์, 54 ปี, 042629


2.
2021-07-07 00:52:57, panumat,


3. Private message. Click here to view.
2021-05-31 04:23:04, สุวัจน์ ธนูพันธ์ุชัย, [email protected], ไทย, 41, 67000


4. อนุสัย your article is precise & direct thank you
2021-02-25 04:16:42,


5. This's the best Bhuddish-Dhamma web site. Isearched and waited for a long time, Soon I finally found.I hope that we will help each other to bring the right and true to the truth and come and publish it for everyone to know.People will not believe in the wrong things.
2018-10-19 22:58:28, Moo, [email protected], Vainteine Laos PDR., 60,


6. ขอบคุณค่ะ​ สำหรับเรื่องราวที่แบ่งปัน
มันใช่มาก​ และหวังว่าจะมีคนได้อ่าน
และได้ตื่นรู้จากบาทความนี้เช่นกันค่ะ
ขอบคุณ​ ขอบคุณ​ ขอบคุณ​ ที่ได้เติมเต็ม
กับความรู้นี้....
2018-07-16 07:45:56, Avatar noi, [email protected], Pathumthanee, 42,


7.
2018-06-07 07:52:48, สุชาติ ศิริจีระชัย, [email protected], นครราชสีมา, 57,


8. Private message. Click here to view.
2017-09-13 20:06:31, ประสงค์, [email protected], ไทย, 49,


9. ขอบคุณมากนะ สำหรับสิ่งดีงามที่มอบให้
2017-09-11 22:15:09,


10. สาธุครับ
2017-04-19 10:45:03, นายณรงค์ศักดิ์ ชัยช่วย, [email protected], Thailand, 39,


Select page:


This guestbook is hosted by GuestCity
Get free guestbook | Get free forum | Get free weblog