CBR VERSI JOWO

You are 11835th visitor

61. Mulai bayi uripe lekri wes gandeng ceweng karo kebo, susune nyusu kebo, turune awor kebo, dadi karo kebo yo di anggep keluargane dewe, sehinggo lek ri ngerti bosone kebo.


Iku kisah masa lalune lek ri seng nrenyuhake, mungkin ae engko lek ri yo bakal kawen karo kebu, malah iki dino, lekri wes nduwe demenan kebo cewek seng omahe tonggo deso. Ndonyo malek soyo ambleg, wong urip wes luweh akeh seng njungker pikire.


Udan deres koyo di tumplek teko langit, telong ndino mendung seng nggantung neng langit, iki dino koyo dikik2an tumibo neng bumi, dadi udan rapakat derese, gluduk pating jegler, koyo malaikat nemu obat mercon terus di gae brondongan, asim karo semprit seng maune jek njajal obat tikus kebetheng neng gubuk tengah sawah, arep muleh udan deres, ora muleh gluduk nyamber2 ra karu2an.

"piye iki prit, udane koyone suwi?" tekone asim karo tangane di polat palitno neng dodo koyo selang.


"la piye kang aku dewe wedi, nek neng kene terus, kuwater d smber gluduk" jawabe semprit karo mulat maletake sikile koyo meres jemuran.


"muleh ae yo"jare asim.

"la nek teles kebes piye kang?"


"yo klambine karo clono d copot piye?" "weh aku isin kang nek lewat kampung." "halah nek udan koyo ngene iki rabakalan ono uwong neng njobo omah, wes gek ndang" omonge asim karo nyopot clono karo klambine, mlayu koteng-koteng nrabas udan.
Nyoto,


62. Kepekso semprit melu nyopot klambi karo kathoke mlayu kopat kapit nyusul asim turut galengan sawah, lap mak jledar, bledek nyamber koyo pecot raksasa, asing nyungsep neng kalen, semprit kedilat bledek bokonge, mlayune soyo buanter koyo motor di gas pol, bokonge ngebul, metu keluke, seng sak urunge ireng, sansoyo ireng ngalahno silit dandang, tapi krono kesamber kuwi semprit ora sengaja nduwe kekuatan listrik, mengko gedene buka usaha setruman aki.
Nyoto. Pulsa utang2an,


63. Semprit seng kesamber bledek ngacir buanter koyo sepeda motor kawasaki ninja seng d gas pol, tapi ra nduwe rem, untung jeh roh omahe dadi iso miring menggok nuju omahe, glomprang! Lawang sak palange mental di tabrak, mlebu omah lagi mandek nabrak tembok, kalet!, mboke seng lagi wae mari sholat luhur, kaget krungu suora glontang, teros niliki neng sumber suoro, luweh kaget maneh bareng weruh lawang jebol, irunge kembang kempis mergo ngambu daging kobong, perasaan iki dino masak sambel timun, kenopo ambune koyo daging kobong? Simboke semprit mulak malek wajan, bekne ono daging seng keri.

We ladalah, mbokne semprit njumbul weruh bayangan ireng kalet neng tembok, krono ra ngerti opo, mbokne semprit njukuk sapu, opo seng neng tembok kuwi d dudul2, "heh mbok iki aku..."luweh kaget maneh bareng semprit nyuworo, kyone kenal suoro iku. Mboke semprit mlayu mlebu kamar, nggoleki kamus, tapi tetep ranemu kuwi suarane sopo, ra njarak nabrak tip recorder, terus muni rekamane semprit seng jek nyanyi lagu cicak2 di dinding. Kontan mboke semprit mlayu neng tembok tempate semprit jek kalet.
Nyoto,


64. Walah si mbok wiz casing mbiyen ga ayu meneh.
Jabloex,


65. "we ngopo prit, ngalet neng tembok kumi? Ojo guyon"tekone simboke wektu tekan sandinge semprit, "aku iki kalet tembok tenan mbok, ora guyon." "kalet tembok piye karepmu, opo rai karo dadamu ono upo ne kok sampek kalet tembok, udo bereng, buokongmu prit, metu keluke,!" simboke semprit kaget "gek ndang mbok, d guyang banyu, weh jan apes tenan" mboke semprit terus njukuk banyu d guyangke, tapi cret! Cret! Kilatan listrik metu teko bokonge semprit. "we ladalah bokongmu ono setrume prit." "wes ora usah aneh2 mbok, aku di jugel." mboke semprit terus njukuk irus, susuk wajan gae njugel semprit, tapi wes d jugil2 jek meso semprit tetep kalet neng tembok

"walah uangel prit, iki piye?" "alah mbok aku dwe yo ra ngerti" "la piye to kok sampek kuwe kalet neng tembok,?" tekone mboke gumun, "aku iki mau d samber gluduk mbok"

"opo di samber gluduk? We ladalah, mesti gluduke mbok ece yo?"

"ora mbok, aku ra ngenyek gluduk,"

"tapi kok smpek d samber? Opo gluduke kon tantang?" "opo meneh nantang? Aku yo rawani"

"la iki piye kelanjutane, wes tak dugil2 ora kenek.?"tekone mboke karo prenggosan. "kono mbok, jaluk tulung lek sumijan." kondone semprit, lek sumijan, pak like semprit, seng tukang adzan neng mesjid, wonge umur 50 tahun, nduwe penyakit mengi, dadi nek adzan neng mesjid, mesdi d selani suoro ngik, krono lek sumijan narik napas, ugo nek adzan karepe dowo, tapi gk kuat nafase dadi pedot tengah ndalan.
Nyoto,


66. Mboke semprit terus budal neng mahe lek sumijan, tekan omahe lek sumijan, wonge ijek lungguh neng kursi goyang, karo udut rokok klobot, moco koran jowo tahun 1976, korane wes lecek, tapi ra bosen-bosen di woco, jare berpegang teguh karo peninggalan kuno, weh jan ndunyo aneh-aneh wae, neng sandinge ono putune lek sumijan seng jenenge asenk, bocahe ratau sekolah, angger dino kon ngurusi pitek, jarang kumpul karo uwong, dadine kadang nek ngomong karo uwong sering salah, nek ketemu cewek kadang malah kluruk, nek ngajak uwong muni kur...kur..., wes sering kumpul ayam dadi rodok lali karo bosone menungso lumrah,


Macake wae wes koyo ayam, rambut di gae jambul, di cet abang, lambene di mecucu2 nirokne cucuk ayam, seng paleng njelehi neleke sembarangan.


Weruh emboke semprit seng ndotong2 nggowo irus, karo susuk wajan, lek sumijan sak kolo mlumpat ngabur, nyeret asenk, mlebu omah terus di kancing.
H,


67. "hoeh juan..! Lapiye to kok malah mlebu omah, aku ra arep ngajak gegeran jan..!, aku iki arep njaluk tulung...!" kondone mbok ru, karo nggedor2 lawang.

"ora di, aku ra pengen geger., ra patut di sawang tonggo.." semaure lek sumijan.


"kok kok kok petok, koko petok" suarane asenk, neng mburine lek sumijan.

"tenan jan, aku iki arep njaluk tulung..." suarane mbok ru melas, lawang di bukak. "njaluk tulong opo to di?" tekone lek sumijan, karo tangane nggegem cangkeme asenk sing awet mau ngrameni petak petok.


"kae semprit, anakku kalet neng tembok."


"halah di, kebangeten temen, wong anak siji sampek kon lem, di templekno tembok, kejem karo anak ki mbok ojo banget2"

"kejem karo anak gundulmu amoh, anakku kae kesamber bledex sampek kalet neng tembok, ora kok tak lem, mbok nek omong cocote di toto!" mboke ru muntab muringe, raine uabang, koyo wedakan saos, lek jan njeketet karo nyekel endase seng di arani gundul amoh, tangan sijine nyekel lambene di pasno panggone kuwatir di sawang mbokru salah panggone, asenk, kaok2.
Nyoto,


68. "Aya2 wae" ceuk mang sumijan ka indungna si semprit, "eta mah doraka ti pangeran, bongan nonggengan langit bari taranjang, nya pamali atu...!" ceuk mang samijan deui bari nyedot roko kolobotna, sebrung haseupna mancawura ka jomantara. "atuh kumaha ari geus kieu mang...! Kumaha nulungana? Buru atuh tulungan bisi kaburu paeh manten"ceuk indungna sisemprit bari rambisak ku cipanon. " ke ke ke... Ulah waka ceurik euy... Dewek keur mikir yeuh..." ceuk mang sumijan bari nyabak tarang teu poho ngenyot kolobotna.
Aljuber,


69. 21. "ealah mbok, mbok. Piye tho?" Semprit mbesengut. Simbok gur mesem, ning asline pengen ngethaki anakke seng ra aturan kui
Pruthul,


70. Sumijan njur mlayu neng mesjid, nggembor2 ngabarne nek semprit di samber gluduk, bayi seng nangis, klekep meneng, nyemak woro2ne sumijan, wong seng neng sawah mandeg macule, malah pitik loro, jago karo babon seng ijeh notholi uler keket neng ngisor gedang, podo leren olehe nothol.
Nyoto,


71. "weh semprit kesamber gludug."omonge pitik babon.
"yo sukur."jawabe pitik jago.
"lo kok sukur kang?" tekone pitik babon.
"la piye ra sukur, kae bocah mberunge ra ketulungan, jek eleng ra pean, lg tak entot neng ngisor wet pelem, kae di soting gae kamera hp terus di pajang neng wapsite bokep, jan uisin tenan aku, wong2 pdo nyongko aku ki berbuat asu sila. La kan aku iki pitik kok di tuduh berbuat asu, dadi wong2 pdo ndarani aku iki najis, mangkane nganti saiki aku rapayu2 arep di dol, iso2 nganti tuwek dadi pitik."jawabe jago karo mrengut, raine abang.
"nek semprit ora di samber gluduk, rencanaku arep tak jak gelud, jago mungsuh jago"
"weh opo sampean wani kang?"tekone babon.
"nyaopo rawani, tladung irunge, cakot untune..." jawabe jago karo mlumpat2.
Nyoto,


72. "kang kae semprit biasae runtang runtung mbarek cak asim, opo kesambere bareng cak asim." tekone babon.
"cak asim kae yo pantes di samber" omonge jago.
"tapi cak asim kae apik kok kang..." babon mbelani asim.
"apik apane?"
"aku tau di uncali kulit gedang."
"halah di uncali kulit gedang ae kon darani apik, iku munu mbuang kulit gedang sembarang, cak asim, kae tau dadi preman kuburan."
"maksude preman kuburan piye kang?"
"pre=gratis man=manusia kuburan =wong mati. Dadi wong wes mati di gratisno dipajang neng jowo.jw.lt"
"weh tibake kang asim kae yo jahat yo..." pitik babon manthuk2.
Nyoto,


73. Mbh kerto lg lungguh nyang kursi ngarep omah,udud rokok klobot dikancani kopi sak teko,sinambi sogok2 irunge sing bolongane guede yen ono bocah dolanan bola mesti di tutupi soale wedi yen bolane nyasang nyang irunge.
Mbh kerto,


74. Mbh kerto lg lungguh nyang kursi ngarep omah,udud rokok klobot dikancani kopi sak teko,sinambi sogok2 irunge sing bolongane guede yen ono bocah dolanan bola mesti di tutupi soale wedi yen bolane nyasang nyang irunge.
Mbh kerto,


75. Mbh kerto lg lungguh nyang kursi ngarep omah,udud rokok klobot dikancani kopi sak teko,sinambi sogok2 irunge sing bolongane guede yen ono bocah dolanan bola mesti di tutupi soale wedi yen bolane nyasang nyang irunge.
Mbh kerto,


76. Walah kae pitik loro podo guneman opo yo?ojo2 rasan2 aku,byiuh jian kebangeten...! ora menungso ora kewan senengane ko podo ngegosip?ben tak uncalane watu ben podo bubar.
Mbh kerto,


77. Pas di uncali watu, pithik loro mau katon ora seneng, Malah njegegreg sajak nantang mbah kerto, Katon seko swarane pitike seng muni krkak krkok,krrr (nek boso menungsane=Awas kerto kapan kowe ngendog tak colong endogmu)
Anto,


78. Semprit meneng ae, mari ngono yo wis ora opo2 aku gelem ngeterake neng pasar nanging aku njaluk di rabekno karo ngatini anake mbokde marijem kae.
Ade,


79. Ade karo mbokne semprit sajak ketoro le podho sibuk lan repot banget, Mlebu warung mborong gulo teh lan liya2ne. Ora klalen mbako semprul kwalitas no:1 kanggo susure mbok Maridjem, Sajak arep tenanan le arep nglamarne Semprit, padahal kahanan rekoso mengkene di belani nyogok gulo teh karo mbako Semprul neng mbok Maridjem,ben di trimo lamarane
Anto,


80. Ade karo mbokne semprit sajak ketoro le podho sibuk lan repot banget, Mlebu warung mborong gulo teh lan liya2ne. Ora klalen mbako semprul kwalitas no:1 kanggo susure mbok Maridjem, Sajak arep tenanan le arep nglamarne Semprit, padahal kahanan rekoso mengkene di belani nyogok gulo teh karo mbako Semprul neng mbok Maridjem,ben di trimo lamarane
Anto,


Select page:

 Tambahno lanjutane, ojo sungkan-sungkan
Comments:
Name:
 


This guestbook is hosted by GuestCity
Get free guestbook | Get free forum | Get free weblog