CARI TEMAN

You are 715472th visitor

jowo.jw.lt
15827. Mardian, Banjarmasin, Laki2
Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot Pengen ngentot
No. KTP: 141.0.11.5


15826. Yan, 22, 081911285147, Pr
Buat 15818 km spa y,mnt nmr v ga mncntmkn nm?,IAN cwe srius da z v klo cwo yg srius…?!
No. KTP: 112.215.66.140


15825. Mardian, Banjarmasin, Laki2
ASAL MULA BERDIRINYA KERAJAAN BANJAR
ALKISAH,DINEGERI KELINGTERSEBUTLAH SEORANG SAUDAGAR BESAR BERNAMA MANGKUBUMI,MEMPUNYAI SEORANG ISTERI BERNAMA SITARA.SAUDAGAR MANGKUBUMI DAN SITARA MEMPUNYAI SEORANG ANAK BERNAMAEMPU JATMIKA YANG MEMPUNYAI SEORANG ISTERI BERNAM SIRA MANGUNTUR
EMPU JATMIKA DAN SIRA MANGUNTUR MEMPUNYAIDUA ORANG ANAK YAITU EMPU MANDASTANA DAN LEMBU MANGKURAT ( LAMBUNG MANGKURAT )
KETIKA SAUDAGAR MANGKUBUMI DALAM KEADAAN SAKIT , BELIAU BERPESAN KEPADA ANAKNYA EMPU JATMIKA.APABILA IA KELAK MENINGGAL DUNIA ,MAKAJANGANLAH ENGKAU TINGGAL DINEGERI KELINGINI,SEBAB ENGKAU AKAN MENDAPATKAN MALAPETAKA ,SEGERALAH ENGKAU BERPINDAH MENCARI TAMPAT YANG TANAHNYA PANAS DAN BERBAU WANGI
TIDAK BEBERAPA LAMA SETELAH ITU SAUDAGAR MANGKUBUMI MENINGGAL .SETELAH SELESAI PENGUBURKAN MAYAT AYAHNYA TERSEBUT EMPU JATMIKA SEGERA BERKEMAS-KEMAS UNTUK BERLAYAR MENCARI TEMPAT YANG TELAH DIWASIATKAN AYAHNYA DULU,.TENTANGURUSAN PEMBEKALAN DALAM PELAYARAN MENCARI TEMPAT YANG TELAH DIWASIATKAN AYAHNYA DAHULU DISERAHKAN KEPADA DU ORANG HULU BALANG.ARYA MEGAT SARI DAN TEMANGGUNG TANAH JIWA ,DAN URUSAN PERDAGANGAN AYAHNYA DISERAH KEPADA WIRAMARTAS ( BELIAU ADALAH SEORANG YANG PANDAI BERMACAM-MACAM BAHASA SEPERTI BAHASAARAB,PERSI PORTUGIS,BELANDA, MELAYU,JAWA.TIONGHOA DAN LAIN-LAIN )
SETELAH SEMUA PERBEKALAN BERLAYAR TELAH SIAP BERANGKATLAH EMPU JATMIKA DENGAN SEKALIAN HULU BALANG DAN ROMBONGANNYA MENAIKI KAPAL YANG BERNAMA PRABUYAKSA.SELANG BEBERAPA LAMA BERLAYAR SAMAPILAH ROMBONGAN ITU DIUJUNG TANAH ,LALU BERMALAM DITEMPAT ITU,PADA MALAM HARINYA EMPU JATMIKA BERMIMPI MENDENGAR SUARA AYAHNYA YANG BERKATA" HAI ANAKKKU NAIK LAHENGKAU KEDARAT , NANTIENGKAU AKAN MENDAPATTEMPAT YANG TANAHNYAPANASSEPERTI BARA API DAN BERBAU WANGI SEPERTI BUNGA PUDAK
PADA KEESOKAN HARINYASEGERA EMPU JATMIKA NAIK KE DARAT,MENCARI TEMPAT YANG SESUAI DENGAN PESAN AYAHNYAITU,SETELAH MENCARI BEBERAPA LAMA AKHIRNYA SAMPAILAH EMPU JATMIKA MENGGENGGAM DAN MENCIUM TANAH TERSEBUT ,DAN MEMANG BENAR PANASNYA SEPERTI BARA API DAN BAUNYA SEHARUM BUNGAPUDAK.EMPU JATMIKA MEMERINTAHKAN KEPADAROMBONGAN AGAR MENDIRIKAN CANDI DAN RUMAH DITEMPAT TERSEBUT
NEGERI YANG DIDIRIKAN TERSEBUT DIBERI NAMA NAGARA DIPA DAN EMPU JATMIKA BERGELAR MAHARAJA DI CANDI,KARENA TAKUT KETULAHAN ( KUALAT ) BERGELAR MAHA RAJA DI CANDI,EMPU JATMIKA MEMBUAT PATUNG DARI KAYU CENDANA DAN PATUH TERSEBUT DITARUH DALAM CANDI,KEMUDIAN DIPUJA SEBAGAI GANTI RAJA DIDALAM NAGARA DIPA
PADA SAAT ITU BANYAK KERJAAN YANG TUNDUK KEPADA MAHARAJA CANDISEPERTI BATANG TABALONG,BATANG BALANGAN,BATANG ALAI,BATANG HAMANDIT DAN LABUAN AMAS.
ADAPUN ATURAN UNDANG UNDANG NEGERI DAN ADAT ISTIADAT YANGDIPAKAI NAGARA DIPA,ADALAH UNDANG-UNDANG KERAJAAN MAJAPAHIT.KEMUDIAN MAHARAJA DI CANDI MENYURUH BAWAHANNYA BERLAYARKEMBALI KE NEGERI KELING UNTUK MENGAMBIL SISA HARTA BENDA YANG MASIH TERSISA DISANA .SETELAH MEREKA SAMPAI DINEGERIKELING ,PARA ROMBONGAN MENGAMBIL HARTA SISA AYAHNYA,KEMUDIAN MEREKA KEMBALI KE NAGARA DIPA
DALAM PERJALANAN KEMBALI KE NAGARA DIPA,SEBAGIAN DARI KAPAL-KAPAL YANG BERISI HARTA BENDA TERSEBUT KARAM DILAUT KIDUL DAN SISANYA SELAMAT SAMPAI DI NAGARA DIPA
SETELAH BEBERAPA LAMA MAHARAJA DI CANDI PATUNG KAYU YANG DISEMBAH MENJADI LAPUK ,LALU DI GANTI PATUNG GANGSA BIKINANTIONGHOA ,YANG DIKIRIMDARI TIONGHOA KE NEGARA DIPA.
PADA SUATU HARI MAHARAJA DI CANDI BERPESAN KEPADA KEDUAANAKNYA EMPU MADASTANA DAN LAMBUNG MANGKURAT KATANY : " APABILA AKU WAFAT NANTI HENDAKLAH MEMBUANG PATUNG GANGSA ITU KE LAUT DAN KALIAN BERDUA HENDAKLAH BERTAPA MINTA SEOARANG RAJA YANG DITUNJUK OLEH BATARA MENGUASAI NEGARA DIPADENGAN SEKALIAN JAJAHANNNYA''
TIDAK BEBERAPA LAMA.EMPU JATMIKA DITERPA YANG KERAS DAN KEMUDIAN WAFAT.SEGERA EMPU MANDASTANA DAN LAMBUNG MANGKURAT BERTAPA DIPEGUNUNGANSELAMA 2 TAHUN, NAMUNTAK MEMBERI HASIL APA-APA
PADA SUATU MALAM LAMBUNG MANGKURAT BERMIMPI MENDENGAR SUARA AYAHNYA : '' HAI ANAKKU LAMBUNG MANGKURAT BIKINLAH SEBUAH RAKIT DARI BATANG PISANG SABA,GANTUNG PADA TIAP-TIAP PENJURU RAKITITU MAYANG PINANG, KEMUDIAN ENGKAU DUDUK DIDALAMNYA DENGAN MEMAKAI PAKAIAN YANG SERBA PUTIH ,KEMUDIAN HANYUTKANLAH RAKIT ITU DITENGAH-TENGAH ARUS YANG DERAS,NANTI DILUHAK BAGAYA ENGKAU AKAN BERTEMU DENGAN SEORANG PUTRI YANG KELUAR DARI DALAM BUIH, PUTERI ITULAH YANG AKAN MENJADI RAJA DI NAGARADIPA
KEESOKAN HARINYA LAMBUNG MANGKURAT SEGERA MENGERJAKAN APA-APA YANG TELAH DIPERINTAH KAN DALAM MIMPI TERSEBUT ,SETELAHSELESAI MEMBUAT RAKIT .LAMBUNG MANGKURAT DUDUK DITENGAH-TENGAH RAKIT BATNG PISANG SABA,KEMUDIAN DIHANYUTKAN RAKIT DITENGAH ARUS DERAS SAMPAI KE HILIR SUNGAI DAN BERHENTI PADA ULAK YANG BESAR
SAAT BERADA DITENGAH ULAK YANG BESAR ITU,TIBA-TIBA DILIHATNYA BUIH KELUAR DARI ULAK TERSEBUT ,SAYUP-SAYUP DALAM BUIH TERDENGAR SUARA " HAI TUAN INILAH PUTERI JUNJUNG BUIH ,KALAU TUAN SUNGGUH INGIN MENGANGKAT SAYA SEBAGAI RAJA DI NAGARA DIPA TERLEBIH DAHULU SEDIAKAN BALAI PEDUDUSAN TEMPAT PEMANDIAN RAJA-RAJA BATUNG BATULIS YANG TERDAPAT DIGUNUNG BATU PIRING DAN BALAI ITU HARUS SELESAI DALAM SATU HARI DAN PEMBANGUNAN TEMPAT ITU HARUS DIKERJAKAN TANPA PERALATAN DARI BESI, DAN JUGA MOHON SEDIAKAN SELESAI KAIN LANGGUNDI YANG DITENUN OLEH EMPAT PULUH ORANG BUJANG TERUNA DAN DISELESAIKAN DALAM WAKTU SEHARI JUGA
SETELAH LAMBUNG MANGKURAT MENDENGAR PERMINTAAN SANG PUTERI,SEGERALAH IA KE NEGERINYA DAN SEGERA MEMERINTAHKAN KEPADAEMPAT ORANG PATIHNYA UNTUK MENGERJAKAN APA-APA YANG TELAH DIISYARATKAN OLEH PUTERI JUNJUNG BUIH
MANAKALA PERMINTAAN PUTERI JUNJUNG BUIH TELAH SELESAI DISEDIAKAN OLEH LAMBUNG MANGKURAT DAN PATIHNYA,MAKA KELUARLAH PUTERI JUNJUNG BUIH DARI DALAM BUIH,KEMUDIAN IA MEMAKAI IKAT KAIN LANGGUNDI ,BERDUDUS DI BALAI PEDUDUSAN DAN SEKALIGUS DIANGKAT MENJADI RAJA DINAGARA DIPA
TERSEBUTLAH CERITA DIKERJAAN MAJAPAHIT RATU MAJAPAHIT ADALAHSEORANG PERTAPA.PADA SUATU HARI KETIKA BERTAPA IA MENDAPATKAN SEORANG LAKI-LAKI YANG SELURUHTUBUHNYA TERBUNGKUS SEMACAM KULIT TIPIS.PADA SAAT ITU PULA IA MENDENGAR SUARA YANGMENGATAKAN BAHWA BUNGKUSAN ANAK ITU TIDAK BOLEH DI GANGGU NAMUN DIPELIHARA SAJA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA,KARENA KELAK DENGAN KEBERADAAN ANAK ITU DINEGARA MAJAPAHIT AKAN MENJADI NEGARA YANG MAKMUR,ANAK ITU AKHIRNYA TUMBUH SUBUR DAN SEHAT,KEMUDIAN DIBERI NAMA DENGAN RADEN PUTERA
DISATU MALAM LAMBUNG MANGKURAT BERTEMU AYAHANDANYA EMPU JATMIKA YANG MEMINTA AGAR PERGI KE MAJAPAHIT UNTUK MEMINANG RADEN PUTERA UNTUK DIJADIKAN SUAMI DARI PUTERI JUNJUNG BUIH.MAKA BERANGKATLAH LAMBUNGMANGKURAT BERSAMA DENGAN WIRAWARTAS.PATIH PASI,PATIH BARAS,PATIH LUHU,PATIHDULU PUSPAWANA DAN WANGSANALA DENAGN MENGGUNAKAN KAPAL PRABAYAKSA
DIMAJAPAHIT LAMBUNG MANGKURAT DITERIMA DENGAN PENUH PENGHORMATAN DAN IZINKAN UNTUK MEMBAWA RADEN PUTERA .SEBELUM BERANGKAT MENUJU BORNEO RATU MAJAPAHITMENGHADIAHI PAYUNG AGUNG ,DUA PAYUNG KERTAS,DUA BEDIL CACORONG ,SEBILAH KERIS JAGA PITIRUN,GAMELAN SI RARASATI ,BABANDE SI MACAN,DAN SIPATUK MUNDARANG.
DALAM PERJALANAN MENUJU BORNEO SI PRABAYAKSA KANDAS DI PANDAMARAN DAN TIDAKDAPAT MELANJUTKAN PERJALANANNYA ,OLEH RADEN PUTERA DIKATAKAN BAHWA YANGMENJADI PENGHALANG KAPAL MEREKA ADALAH NAGA BAWAHAN PUTERI JUNJUNG BUIH.DAN RADEN PUTERA PUN KEMUDIAN TERJUN KELAUT UNTUK BERTARUNG MELAWAN NAGA TERSEBUT,PERTARUNGAN DIDALAM LAUT TERSEBUT BERLANGSUNG SELAMA 8 HARI 8 MALAM .DIHARI KE9 MUNCULLAH RADEN PUTERA KE PERMUKAAN LAUT SAMBIL BERDIRI DI GONG YANG BERNAMA SI RADEN PARADAH ATAU GONG MANAH DENGAN BERSINAR KEMILAU DAN BERSENJATAKAN KERIS NAGA SELIRA
SETELAH SAMAPI DI NAGARA DIPA DIKAWINKANLAH RADEN PUTERA DENGAN PUTERI JUNJUNG BUIH DAN DIANGKATLAH MEREKA MENJADI RAJA BANJAR.DARI PERKAWINANA RADEN PUTERA DAN PUTERI JUNJUNG BUIH INILAH DITURUNKAN RAJA-RAJA BANJAR
No. KTP: 70.39.187.159


15824. Mama nya mardian doyan kontol, 50, Neraka, Janda anak 1, nama anak nya mardian, Wanita
Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..Mardian yuk ngentot lg ama mama sayang km pejantan yg tangguh anaku..
No. KTP: 141.0.9.148


15823. cha, 21, sda, single, gadis
RF, kalo yg STANDART sih bnyak. buat apa susah2 cari d GC??
Harus yg lebih d0nk..!!!
No. KTP: 114.120.195.76


15822. ,
smw laki2 di gc byk pembohongnya awas cwe ketipu dg keadaan cwonya g benar hidupnya
No. KTP: 114.4.21.211


15821. RF,
Buat Cha Slm kenal yea......Klau Mau cwox yg Standar Ma Qu aj......
No. KTP: 141.0.9.103


15820. RAIFAN,
Ciang Smua,,,,,,,,
No. KTP: 141.0.9.103


15819. cha, 21, sda, single, 085731706081, gadis
Cowok ganteng2 mana ya?? sms aq ya..

hehehe
No. KTP: 114.120.195.74


15818. Mardian., Banjarmasin, Laki2
Air wangi Istifar
Kala cahaya menghambat gelap malam pabila ia senyapsepi
dengan pagi yang cermelang malam telah mencumbu
tak sadar terang siang hadirkan bayang-banyang
Menghirup air wangi istifar bertaubat di awal pagi di ufuk langit
Kebasaran Ilahi matahari ilmu mulai terbit tak di izinkan matahari mengejar bulan
Tak juga malam mendahului siang
Ikatan satu persatu terurai tabir-tabir terangkat
Kebenar telah membuka muka hidup hanya untuk-Nya
Ketika cermin hati itu dipersucikan lampu ma’rifat bernyala
Walaupun tak tersentuh api
No. KTP: 70.39.187.211


15817. Mardian, Banjarmasin, Laki2
Hahahahahahahahaha
No. KTP: 70.39.187.211


15816. Ibunya mardian yg doyan kontol, 50, Neraka, Janda 9 x, Cewek perek
Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing Mardian kunyuk,ngentot aja ma mak lu anjing
No. KTP: 141.0.9.181


15815. , P
Q udh ksh liat z 15808
No. KTP: 112.215.66.58


15814. I a n, JKT, 083872740054 - 08568114469, PRIA
Pin:312129a0 (cewe jakarta dan sektir'y)
No. KTP: 206.53.152.166


15813. Ian, JKT, cari Ɣņǥ serius (jakarta dan sekitar'y aja) buat cewe yh..., 08568114469 - 083872740054, Pria

No. KTP: 206.53.152.166


15812. Mardian, Banjarmasin, Laki2
Yang mengatakan aku seperti ini (Udin Gan
Skarang hmpir tersibak traiKU, nman spa lg tu? yg tau ke smpurnaan x tu.na spaplang? nangitu hdup jua pang.+15815. ..! ,
hey mardian,mksud mu pa.biar di sanjung orang..?yg baca tulisan xm,pda muntah.lho tu emang stres..?0rgill
No. KTP: 114.4.21.209 +15811. Mardian anjing , 99, Jakarta, Poligami, Waria
Mardian anjing Mardian anjing). Yg mengatakan aku seperti tulisan yg didlm kurung Tdk ada bedanya dngn aku mardian yg gila ini.. Krn yg tahu orang gila pasti orang gila juga. Yg mengatakan anjing pasti anjing jg. Klau orang waras atau manusia tdk akan tahu.
No. KTP: 70.39.187.151


15811. Mardian, Banjarmasin, 087815061348, Laki2
Hahahahahaha. Buat yg menyatakan aku gila atau apalah. Aku berTrm ksh atas pujian dan sanjungannya. Aku jg baru sadar bhwa aku ini orang gila atau apalah sebutannya.
No. KTP: 70.39.187.151


15810. ,
untk Yan mna nmr hpny, kok g ada?
No. KTP: 114.4.21.196


15809. Ifan anak sampit, 717.2, Lakir thn 79, Duda, 085246488109, Laki.2
Hay teman q mau ikut gabungan blh ga
No. KTP: 141.0.8.173


15808. Ifan, Jujur, 82, 085246488109, Laki.2
S
No. KTP: 141.0.8.173


Select page:

 Kenalkan dirimu:
Comments:
Name:
Location:
Age:
Jenis Kelamin:
Telp:
Status:
Enter code:
 


This guestbook is hosted by GuestCity
Get free guestbook | Get free forum | Get free weblog